e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 112 石 thạch [4, 9] U+7812
Show stroke order
 pī
♦(Danh) Nguyên tố hóa học (arsenic, As). Là một chất rất độc, còn có tên là tì sương , cũng gọi là tín thạch nhân ngôn. ◇Thủy hử truyện : Đại quan nhân gia lí thủ ta tì sương lai, khước giáo đại nương tử tự khứ thục nhất thiếp tâm đông đích dược lai , (Đệ nhị thập ngũ hồi) Đại quan nhân đem sang đây một ít nhân ngôn, bảo nương tử đi mua gói thuốc chữa đau tim.