e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 112 石 thạch [4, 9] U+7809
Show stroke order hoạch
 huò,  huā,  xū
♦(Trạng thanh) Hoạch nhiên tiếng da xé toạc, xương gãy vỡ.