e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 109 目 mục [8, 13] U+775E
Show stroke order lãi
 lài
♦(Hình) Con ngươi trong mắt không thẳng.
♦(Động) Liếc mắt.
♦(Động) Nhìn. ◇Tạ Linh Vận : Cực mục lãi tả khoát, Hồi cố thiếu hữu hiệp , (Đăng thượng thú thạch cổ san ) Mút mắt nhìn bên trái rộng, Quay lại nhìn ra xa bên phải hẹp.
♦(Động) Quay lại nhìn.