e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 104 疒 nạch [10, 15] U+761C
Show stroke order tức
 xí
♦(Danh) Tức nhục bướu thịt thừa.