e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 104 疒 nạch [8, 13] U+75F0
30192.gif
Show stroke order đàm
 tán
♦(Danh) Đờm. ◎Như: thổ đàm nhổ đờm.