e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 104 疒 nạch [7, 12] U+75E3
30179.gif
Show stroke order chí
 zhì
♦(Danh) Vết tròn mọc trên da, nốt ruồi.