e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 104 疒 nạch [4, 9] U+75AB
30123.gif
Show stroke order dịch
 yì
♦(Danh) Bệnh truyền nhiễm. ◎Như: thử dịch dịch hạch.
♦(Danh) Chỉ lệ quỷ . § Ngày xưa tin rằng ôn dịch là do quỷ thần tác quái.


1. [疫苗] dịch miêu 2. [免疫] miễn dịch