e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 102 田 điền [4, 9] U+754B
Show stroke order điền
 tián
♦(Động) Làm ruộng. ◇Thư Kinh : Kim nhĩ thượng trạch nhĩ trạch, điền nhĩ điền , (Đa phương ) Nay ngươi muốn được ở nhà của ngươi, làm ruộng ở ruộng của ngươi.
♦(Động) Săn bắn. ◎Như: điền liệp săn bắn.