e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [13, 17] U+74A9
Show stroke order cừ
 qú
♦(Danh) Ngọc giống như vòng ngọc hoàn .
♦(Danh) Họ Cừ.