e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [8, 12] U+742A
Show stroke order
 qí
♦(Danh) Một thứ ngọc đẹp.