e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [8, 12] U+7428
Show stroke order côn
 kūn
♦(Danh) Một thứ đá đẹp giống như ngọc.