e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 94 犬 khuyển [15, 18] U+7375
29557.gif
Show stroke order liệp
 liè
♦(Động) Săn bắt cầm thú. ◎Như: điền liệp săn bắn.
♦(Động) Đoạt lấy. ◇Đường Chân : Nhật dạ liệp nhân chi tài (Tiềm thư , Phú dân ) Ngày đêm chiếm đoạt tiền của người dân.
♦(Động) Tìm kiếm, truy cầu. ◎Như: sưu dị liệp kì tìm kiếm những điều kì lạ. ◇Liêu trai chí dị : Ngã phi nghiệp thử liệp thực giả (Đinh Tiền Khê ) Ta không phải làm nghề săn tìm khách ăn.
♦(Động) Tiến công, tiến đánh.
♦(Động) Cầm, nắm.
♦(Động) Đạp lên, giẫm. § Thông liệp . ◇Tuân Tử : Bất sát lão nhược, bất liệp hòa giá , (Nghị binh ) Không giết người già trẻ con, không giẫm lên lúa mạ.
♦(Động) Thổi, phất. ◇Âu Dương Tu : Phong liệp tử hà thanh hựu khẩn (Ngư gia ngạo ) Gíó thổi hoa sen tía tiếng nghe càng gấp.
♦(Động) Ngược đãi, tàn hại. ◇Hà Cảnh Minh : Liệp kì dân thậm vu điểu thú (Nội thiên , Chi thập bát) Ngược đãi dân tệ hơn cầm thú.
♦(Trạng thanh) § Xem liệp liệp .
♦(Danh) Lông bờm. Cũng chỉ râu mép.


1. [獵獵] liệp liệp