e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 94 犬 khuyển [10, 13] U+7343
Show stroke order ngai
 dāi,  ái
♦(Hình) Ngây ngô, ngớ ngẩn, ngu muội. ◇Hồng Lâu Mộng : Thỉnh nãi giá thi phong tử lai tiều tiều, tái bả ngã môn thi ngai tử dã đái lai , (Đệ ngũ thập nhị hồi) Mời "cô điên thơ" bên đó sang coi, và dắt cả "con ngốc thơ" sang nữa.
♦§ Ngày nay viết là .