e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 90 爿 tường [4, 8] U+7240
Show stroke order sàng
 chuáng
♦(Danh) Tục dùng như chữ sàng .