e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 86 火 hỏa [17, 21] U+721B
29211.gif
Show stroke order lạn
 làn
♦(Hình) Nhừ, nát, chín quá. ◎Như: lạn nhục thịt chín nhừ.
♦(Hình) Thối, rữa, nẫu, hư cũ, vụn. ◎Như: lạn lê lê nẫu, phá đồng lạn thiết đồng nát sắt vụn.
♦(Hình) Hư hỏng, lụn bại. ◎Như: nhất thiên thiên lạn hạ khứ ngày càng lụn bại.
♦(Hình) Rối ren, lộn xộn. ◎Như: lạn mạn tán loạn. § Xem thêm từ này.
♦(Hình) Sáng. ◎Như: xán lạn rực rỡ.
♦(Phó) Rất, quá. ◎Như: lạn thục chín nhừ, lạn túy say khướt. ◇Thủy hử truyện : Nhĩ thị Phật gia đệ tử, như hà hát đắc lạn túy liễu thướng san lai? , (Đệ tứ hồi) Anh là con cháu nhà Phật, sao lại uống rượu say khướt lên chùa?
♦(Động) Suy sụp, đổ vỡ. ◎Như: hội lạn vỡ lở, hải khô thạch lạn biển cạn đá mòn.
♦(Động) Bỏng lửa. ◎Như: tiêu đầu lạn ngạch cháy đầu bỏng trán.


1. [絢爛] huyến lạn 2. [爛漫] lạn mạn 3. [爛熳] lạn mạn 4. [焦頭爛額] tiêu đầu lạn ngạch 5. [陳穀子爛芝麻] trần cốc tử lạn chi ma