e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 86 火 hỏa [12, 16] U+71C3
29123.gif
Show stroke order nhiên
 rán
♦(Động) Cháy, thiêu. ◇Chu Dao : Vi vũ sái bất diệt, Khinh phong xuy dục nhiên , (Vịnh huỳnh ).
♦(Động) Châm lửa, đốt, thắp. ◎Như: nhiên đăng thắp đèn, nhiên hương đốt nhang.
♦(Động) Tỉ dụ hoa nở tươi sáng rực rỡ. ◇Lương Nguyên Đế : Lâm gian hoa dục nhiên, Trúc kính lộ sơ viên , (Cung điện danh thi 殿).
♦(Động) Tỉ dụ dẫn phát, bùng lên. ◇Kham Dung : Tại sàng thượng độ quá liễu nhất dạ đích bệnh nhân tự hồ hựu trùng tân nhiên khởi liễu sanh mệnh đích hi vọng (Nhân đáo trung niên , Thập cửu).
♦(Hình) Đốt cháy được. ◎Như: nhiên liệu .


1. [煮豆燃萁] chử đậu nhiên ki 2. [燃燒] nhiên thiêu