e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 86 火 hỏa [8, 12] U+7130
28976.gif
Show stroke order diễm
 yàn
♦(Danh) Ngọn lửa, ánh lửa. ◎Như: hỏa diễm ngọn lửa, xích diễm ánh lửa đỏ. ◇Thẩm Thuyên Kì : Phổ thiên giai diệt diễm, Táp địa tận tàng yên , (Hàn thực ) Khắp trời đều tắt mọi ánh lửa, Suốt cả mặt đất không còn khói ẩn giấu đâu nữa.
♦(Danh) Khí thế, uy thế. ◎Như: khí diễm bức nhân uy thế bức bách người.