e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 86 火 hỏa [6, 10] U+70DF
28895.gif
Show stroke order yên
 yān,  yīn
♦Cũng như chữ yên .
♦Giản thể của chữ .