e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [18, 21] U+7044
Show stroke order nhiếp
 shè,  nì
♦(Danh) Tên sông, tức Nhiếp thủy phát nguyên từ các tỉnh Hồ Bắc và Hà Nam .