e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [13, 16] U+6FC2
Show stroke order liêm
 lián,  xiǎn
♦(Danh) Liêm Khê tên sông, thuộc tỉnh Hồ Nam .