e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [12, 15] U+6F70
28528.gif
Show stroke order hội
 kuì,  xiè
♦(Động) Vỡ tràn, nước dâng cao chảy tràn. ◎Như: hội đê vỡ đê.
♦(Động) Phá vỡ. ◎Như: hội vi nhi bôn phá vòng vây mà chạy.
♦(Động) Vỡ lở, tan vỡ, thua chạy. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tam lộ giáp công, tặc chúng đại hội , (Đệ nhất hồi ) Theo ba đường giáp đánh, quân giặc tan vỡ.
♦(Động) Lở loét, thối nát. ◇Liêu trai chí dị : Quảng sang hội xú, triêm nhiễm sàng tịch , (Phiên Phiên ) Ung nhọt bể mủ, thúi tha làm thấm ướt dơ dáy cả giường chiếu. ◇Lưu Cơ : Hàng hữu mại quả giả, thiện tàng cam, thiệp hàn thử bất hội , , (Mại cam giả ngôn ) Ở Hàng Châu có người bán trái cây, khéo giữ cam, qua mùa lạnh mùa nóng (mà cam vẫn) không thối nát.
♦(Hình) Vẻ giận dữ. ◇Thi Kinh : Hữu quang hữu hội, Kí di ngã dị , (Bội phong , Cốc phong ) (Chàng) hung hăng giận dữ, Chỉ để lại cho em những khổ nhọc.


1. [崩潰] băng hội