e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [8, 11] U+6E1A
Show stroke order chử
 zhǔ
♦(Danh) Bãi nhỏ. ◇Tô Thức : Ngư tiều ư giang chử chi thượng (Tiền Xích Bích phú ) Người đánh cá, người kiếm củi ở trên bến sông.