e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [6, 9] U+6D38
Show stroke order quang, hoảng
 guāng,  huáng
♦(Hình) Ánh nước sóng sánh.
♦(Hình) Hùng dũng, uy vũ, mạnh bạo. ◇Thi Kinh : Hữu quang hữu hội, Kí di ngã dị , (Bội phong , Cốc phong ) (Chàng) hung hăng giận dữ, Chỉ để lại cho em những khổ nhọc.
♦(Hình) Quang quang uy vũ, quả quyết, cứng cỏi.
♦Một âm là hoảng. (Hình) Hoảng hoảng tràn đầy (nước).