e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [5, 8] U+6CB3
27827.gif
Show stroke order
 hé
♦(Danh) Sông. ◇Đỗ Phủ : Quốc phá san hà tại, Thành xuân thảo mộc thâm , (Xuân vọng ) Nước đã bị tàn phá, núi sông còn đây, Trong thành xuân cây cỏ mọc đầy.
♦(Danh) Tên gọi tắt của Hoàng Hà .
♦(Danh) Vật thể tụ lại có hình dạng như sông. ◎Như: tinh hà dải sao, Ngân hà sông Ngân.
♦(Danh) Họ .


1. [愛河] ái hà 2. [巴拿馬運河] ba nã mã vận hà 3. [北河] bắc hà 4. [冰河] băng hà 5. [暴虎憑河] bạo hổ bằng hà 6. [江河日下] giang hà nhật hạ 7. [河圖洛書] hà đồ lạc thư 8. [邈若河山] mạc nhược hà sơn 9. [關河] quan hà 10. [森河] sâm hà 11. [先河] tiên hà 12. [伊河] y hà