e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [4, 7] U+6C99
27801.gif
Show stroke order sa, sá
 shā,  shà,  suō
♦(Danh) Cát. ◎Như: phong sa đất cát bị gió thổi bốc lên, nê sa bùn và cát.
♦(Danh) Bãi cát. ◇Thi Kinh : Phù ê tại sa (Đại nhã , Phù ê ) Cò le ở bãi cát.
♦(Danh) Tên số nhỏ, mười hạt bụi là một sa, vì thế nên ví dụ vật gì nhỏ cũng gọi là sa. ◎Như: kim sa , thiết sa .
♦(Danh) Họ Sa.
♦(Hình) Quả chín quá hoen ra từng vết con cũng gọi là sa. ◎Như: sa nhương đích tây qua 西 ruột dưa hấu chín.
♦(Hình) Nhỏ vụn, thô nhám (như hạt cát). ◎Như: sa đường đường cát, sa chỉ giấy nhám.
♦(Động) Đãi, thải, gạn đi. ◎Như: sa thải đãi bỏ.
♦Một âm là . (Trạng thanh) Tiếng rè rè, tiếng khàn. ◎Như: sá ách khản tiếng.


1. [愛沙尼亞] ái sa ni á 2. [綠豆沙] lục đậu sa 3. [沙彌] sa di 4. [沙棠] sa đường 5. [沙門] sa môn 6. [沙汰] sa thải