e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [4, 7] U+6C8C
Show stroke order độn
 dùn,  tún,  zhuàn,  chún
♦§ Xem hỗn độn .


1. [混沌] hỗn độn