e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [4, 7] U+6C82
Show stroke order nghi, ngân
 yí,  yín
♦(Danh) Sông Nghi ngày xưa, chảy qua tỉnh Giang Tô .
♦(Danh) Sông Nghi ngày xưa, chảy qua huyện Tư Dương , hợp với sông Tứ .
♦Một âm là ngân. (Danh) Bờ, ranh giới, biên tế.