e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 81 比 tỉ [5, 9] U+6BD8
Show stroke order bì, tì
 pí
♦Cũng như chữ .