e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 79 殳 thù [0, 4] U+6BB3
27571.gif
Show stroke order thù
 shū
♦(Danh) Cái thù , một thứ vũ khí dài một trượng hai thước, không có mũi nhọn.
♦(Danh) Họ Thù.