e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 78 歹 ngạt [5, 9] U+6B86
Show stroke order đãi
 dài
♦(Hình) Nguy hiểm, không yên. ◎Như: nguy đãi nguy ngập. ◇Tôn Tử : Tri bỉ tri kỉ, bách chiến bất đãi , (Mưu công ) Biết địch biết mình, trăm trận đánh không nguy. ◇Luận Ngữ : Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi , (Vi chánh ) Học mà không suy nghĩ thì mờ tối, suy nghĩ mà không học thì nguy hại.
♦(Hình) Mỏi mệt. ◇Liêu trai chí dị : Lang quân tinh trì dạ bán, nhân súc tưởng đương câu đãi , (Phượng Dương sĩ nhân ) Lang quân rong ruổi suốt đêm, người ngựa hẳn đều mệt mỏi.
♦(Phó) Chắc rằng, sợ rằng, e là. ◎Như: đãi bất khả cập sợ rằng chẳng kịp.
♦(Phó) Chỉ. ◇Hán Thư : Thử đãi không ngôn, phi chí kế dã , (Triệu Sung Quốc truyện ) Đó chỉ là lời nói suông, không phải là cách hay.
♦(Phó) Hầu như, gần như. ◇Khổng Dung : Hải nội tri thức, linh lạc đãi tận , (Luận thịnh hiếu chương thư ) Các hiểu biết trong thiên hạ, rơi rớt hầu như hết cả.