e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 78 歹 ngạt [4, 8] U+6B7F
歿Show stroke order một
 mò
♦(Động) Chết. ◇Thủy hử truyện : Ô hô! Ai tai! Thái Công một liễu ! ! 歿 (Đệ nhị hồi) Hỡi ơi! Than ôi! Thái Công mất rồi.
♦(Động) Vùi lấp, không phát huy được.