e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [17, 21] U+6AFA
Show stroke order linh
 líng
♦(Danh) Chấn song. ◇Nguyễn Trãi : Hoa ổ di sàng cận khúc linh (Thứ vận Hoàng môn thị lang ) (Để xem) khóm hoa, dời giường đến gần chấn song hình cong.
♦(Danh) Mái hiên nhà.
♦(Danh) Thuyền lớn có mái lầu, ngày xưa thường dùng làm chiến thuyền. § Phiếm chỉ thủy quân.
♦(Danh) Du thuyền có trang trí mái lầu.