e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [11, 15] U+69E8
Show stroke order quách
 guǒ
♦Cũng như chữ quách .