e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [10, 14] U+69BB
Show stroke order tháp
 tà
♦(Danh) Giường thấp, hẹp và dài. ◇Nguyễn Trãi : Vân quy thiền tháp lãnh (Du sơn tự ) Mây về giường thiền lạnh. ◇Vương An Thạch : Vị hiềm quy xá nhi đồng quát, Cố tựu tăng phòng tá tháp miên , (Họa Huệ Tư Tuế ) Vì ngại về nhà con nít làm ồn ào, Nên đến phòng sư mượn giường ngủ.