e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [9, 13] U+6979
Show stroke order doanh
 yíng
♦(Danh) Cột nhà, cột nói chung. ◇Tư trị thông giám : Tức dĩ đầu kích doanh, lưu huyết bị diện , (Quang Vũ đế kiến vũ ) Liền lấy đầu đập vào cột nhà, chảy máu trên mặt.
♦(Danh) Lượng từ, đơn vị ngày xưa để đếm số gian nhà. ◎Như: kỉ doanh mấy gian. ◇Lâm Thư : Ốc ngũ doanh, tiền hiên chủng trúc sổ thập can , 竿 (Thương hà tinh xá hậu hiên kí ) Nhà năm gian, hiên trước trồng trúc mấy chục cây.