e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [9, 13] U+696F
Show stroke order thuẫn
 shǔn
♦(Danh) Cái mộc để đỡ tên mác. § Thông thuẫn . ◇Hàn Phi Tử : Ngô thuẫn chi kiên, vật mạc năng hãm dã , (Nan nhất ) Thuẫn của tôi rất chắc, không gì có thể đâm thủng được.
♦(Danh) Thanh gỗ ngang ở lan can. Phiếm chỉ lan can. ◇Hoàng Thù : Độc thướng cao lâu tam bách xích, bằng ngọc thuẫn, thê tằng không , , (Thu phong niệu niệu tịch dương hồng từ ) Một mình lên lầu cao ba trăm thước, tựa vào lan can ngọc, nhìn tầng không.