e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [8, 12] U+6905
26885.gif
Show stroke order y, ỷ
 yǐ,  yī
♦(Danh) Một loài cây lớn, lá hình trái tim, mùa hạ nở hoa màu vàng, gỗ dùng được. § Còn có tên là sơn đồng tử .
♦Một âm là . (Danh) Ghế dựa. ◎Như: trác ỷ bàn ghế. ◇Hồng Lâu Mộng : Lí Thập nhi tọa tại ỷ tử thượng, khiêu trước nhất chích thối , (Đệ cửu thập cửu hồi) Lí Thập ngồi trên ghế, vắt chân chữ ngũ.