e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 74 月 nguyệt [6, 10] U+6715
Show stroke order trẫm
 zhèn
♦(Đại) Tiếng tự xưng (ngày xưa). ◇Khuất Nguyên : Trẫm hoàng khảo viết Bá Dong (Li tao ) Cha (đã mất) của tôi tên là Bá Dong.
♦(Đại) Từ Tần Thủy Hoàng trở đi, chỉ có vua mới tự xưng là trẫm. ◇Tô Tuân : Trẫm chí tự định (Trương Ích Châu họa tượng kí ) Ý trẫm đã định.
♦(Danh) Điềm triệu. ◎Như: trẫm triệu điềm triệu.
♦(Danh) Đường khâu áo giáp.


1. [兆朕] triệu trẫm