e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 74 月 nguyệt [6, 10] U+6714
26388.gif
Show stroke order sóc
 shuò
♦(Danh) Lúc khởi đầu, khai thủy, tối sơ. ◇Lễ Kí : Trị kì ma ti, dĩ vi bố bạch, dĩ dưỡng sanh tống tử, dĩ sự quỷ thần thượng đế, giai tòng kì sóc , , , , (Lễ vận ) Chế dùng gai tơ, lấy làm vải lụa, để nuôi sống tiễn chết, để thờ quỷ thần thượng đế, đều theo từ khi mới bắt đầu.
♦(Danh) Ngày mồng một mỗi tháng âm lịch. ◎Như: chính sóc ngày mồng một tháng giêng âm lịch.
♦(Danh) Phương bắc. ◇Thư Kinh : Thân mệnh Hòa Thúc, trạch sóc phương, viết U Đô , , (Nghiêu điển ) Truyền mệnh cho Hòa Thúc, ở phương bắc, gọi là U Đô.
♦(Hình) Thuộc về phương bắc. ◎Như: sóc phong gió bấc. ◇Thủy hử truyện : Chánh thị nghiêm đông thiên khí, đồng vân mật bố, sóc phong tiệm khởi , , (Đệ thập hồi) Lúc đó chính là khí đông rét buốt, ráng mây hồng bủa đầy trời, gió bấc từ từ nổi lên.


1. [正朔] chánh sóc 2. [晦朔] hối sóc 3. [朔望] sóc vọng