e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 73 曰 viết [8, 12] U+66FE
26366.gif
Show stroke order tằng, tăng
 céng,  zēng
♦(Phó) Từng, đã, có lần. ◎Như: vị tằng chưa từng. ◇Nguyễn Trãi : Hào kiệt công danh thử địa tằng (Bạch Đằng hải khẩu ) Hào kiệt đã từng lập công danh ở đất này.
♦(Phó) Bèn, mà, há chăng. ◇Luận Ngữ : Hữu tửu thực, tiên sanh soạn, tằng thị dĩ vi hiếu hồ? , , (Vi chánh ) Có cơm rượu, (mời) cha anh đến ăn uống, mà lấy thế là hiếu ư?
♦(Hình) Chồng chập, gấp lên. ◎Như: tằng tổ ông cố (cha của ông), tằng tôn chắt (con của cháu).
♦§ Thông tằng .
♦Một âm là tăng. (Danh) Họ Tăng.
♦(Động) Thêm. § Cũng như tăng . ◎Như: tăng ích tăng thêm, thêm vào lợi ích.