e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 73 曰 viết [7, 11] U+66FD
Show stroke order tằng
 cēng
♦Một dạng của chữ tằng .