e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 72 日 nhật [11, 15] U+66AE
26286.gif
Show stroke order mộ
 mù
♦(Danh) Chiều, lúc mặt trời sắp lặn. ◇Đỗ Phủ : Mộ đầu Thạch Hào thôn, Hữu lại dạ tróc nhân , (Thạch Hào lại ) Buổi chiều đến xóm Thạch Hào, Có kẻ lại tới bắt người lúc tối.
♦(Hình) Vào buổi chiều. ◎Như: mộ yên khói chiều, mộ sắc trời chiều, hoàng hôn. ◇Nguyễn Trãi : Nhiễm nhiễm hàn giang khởi mộ yên (Thần Phù hải khẩu ) Trên sông lạnh khói chiều từ từ bốc lên.
♦(Hình) Muộn, cuối. ◎Như: mộ niên tuổi già, tuế mộ cuối năm. ◇Cao Bá Quát : Mộ niên tâm thượng tráng (Bảo Xuyên ông ) Tuổi già (nhưng) lòng còn mạnh mẽ.
♦(Hình) Suy đồi, tàn. ◎Như: mộ khí hơi tàn (nói lúc ý khí đã suy kém).