e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 72 日 nhật [5, 9] U+6633
Show stroke order điệt, diễm
 dié,  yì
♦(Động) Xế bóng (mặt trời).
♦(Danh) Xế chiều (lúc mặt trời ngả về tây). ◇Từ Kha : Nãi dữ thống ẩm, tự bô chí điệt , (nghệ thuật loại ) Bèn cùng uống thỏa thích, từ sau trưa tới xế chiều.
♦Một âm là diễm. (Hình) Diễm lệ tươi đẹp. ★Tương phản: tẩm lậu .