e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 72 日 nhật [4, 8] U+6600
Show stroke order quân
 yún
♦(Danh) Ánh sáng mặt trời. ◇Ngọc Thiên : Quân, nhật quang dã , (Nhật bộ ).