e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 72 日 nhật [4, 8] U+65FA
26106.gif
Show stroke order vượng
 wàng
♦(Hình) Hưng thịnh. ◎Như: hưng vượng hưng thịnh. ◇Hồng Lâu Mộng : Thử khắc hoàn toán cha môn gia lí chánh vượng đích thì hậu nhi, tha môn tựu cảm đả giá , (Đệ bát thập bát hồi) Giờ đây là lúc nhà mình đang thịnh vượng mà chúng dám đánh nhau như thế.
♦(Hình) Sáng rực, mạnh mẽ. ◎Như: hỏa ngận vượng lửa cháy rất mạnh.