e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 71 无 vô [0, 4] U+65E0
26080.gif
Show stroke order vô, mô
 wú,  mó
♦Tức là chữ ngày xưa. ◎Như: vô cữu không có lỗi gì.