e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [13, 16] U+64D0
Show stroke order hoàn
 huàn,  guān,  xuān
♦(Động) Mặc, mang. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Từ hoàn giáp thượng mã (Đệ thập nhất hồi) (Thái Sử) Từ mặc áo giáp lên ngựa.