e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [12, 15] U+649A
Show stroke order niên, niễn, nhiên
 niǎn
♦(Động) Kẹp, cặp. ◇Liêu trai chí dị : Hữu nữ lang huề tì, niên mai hoa nhất chi, dong hoa tuyệt đại, tiếu dong khả cúc , , , (Anh Ninh ) Có một cô gái dắt con hầu, tay kẹp cành hoa mai, mặt mày tuyệt đẹp, cười tươi như hoa nở.
♦(Động) Cầm, nắm. ◇Thủy hử truyện : Na hán niên trước phác đao lai đấu hòa thượng (Đệ lục hồi) Người đó cầm phác đao lại đấu với hòa thượng.
♦(Động) Vuốt, xoa nhẹ bằng ngón tay.
♦(Động) Giẫm, đạp, xéo. ◇Hoài Nam Tử : Tiền hậu bất tương niên, tả hữu bất tương can , (Binh lược ) Tiền quân và hậu quân không giẫm đạp lên nhau, tả quân và hữu quân không phạm vào nhau.
♦(Động) Xua, đuổi. ◎Như: niên tha xuất môn đuổi nó ra cửa.
♦(Động) Nắn đàn (một thủ pháp gảy đàn). ◇Bạch Cư Dị : Khinh lũng mạn niên mạt phục khiêu, Sơ vi Nghê Thường hậu Lục Yêu , (Tì bà hành ) Nắn nhẹ nhàng, bấm gảy chậm rãi rồi lại vuốt, Lúc đầu là khúc Nghê Thường, sau đến khúc Lục Yêu.
♦§ Ghi chú: Cũng đọc là niễn. Ta quen đọc là nhiên.