e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [10, 13] U+6416
25622.gif
Show stroke order diêu, dao
 yáo
♦(Động) Lay động, lắc, rung, xua, vẫy. ◎Như: diêu thủ vẫy tay, diêu đầu lắc đầu. ◇Nguyễn Trãi : Quy tứ diêu diêu nhật tự tinh (Quy Côn Sơn chu trung tác ) Lòng muốn về ngày ngày lay động như cờ.
♦(Động) Quấy nhiễu.
♦(Danh) Họ Diêu.
♦§ Ghi chú: Cũng đọc là dao.


1. [招搖] chiêu diêu 2. [扶搖] phù dao