e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [13, 17] U+61C7
25031.gif
Show stroke order khẩn
 kěn
♦(Hình) Chân thành. ◎Như: thái độ thành khẩn thái độ chân thành. ◇Cù Hựu : Phủng trước tửu bôi hướng lão bằng hữu bái tạ, biểu đạt tự kỉ khẩn thiết đích tạ ý , (Tu Văn xá nhân truyện ) Nâng chén rượu bái tạ người bạn, bày tỏ lòng biết ơn thành thật thiết tha của mình.
♦(Động) Thỉnh cầu, cầu xin. ◎Như: kính khẩn kính xin. ◇Liêu trai chí dị : Tương tự nghệ khẩn, khủng bất kiến nạp, cố dĩ mỗ lai , , (Thanh Phụng ) (Cha tôi) hẳn sẽ tự mình tới cầu khẩn, nhưng sợ không được gặp, cho nên bảo tôi đến.


1. [勤懇] cần khẩn 2. [誠懇] thành khẩn